LAGERHOTEL

Flyttom kan tilby tørr og sikker lagerplass i Stavanger. Arealet du har til rådighet,er boder i størrelsen fra 3 m2 til 30m2. Dette er et selvbetjeningslager som gjør at du har tilgang til boden alle dager mellom kl 07.00 og 23.00. Du kan leie lagerplass så lenge du vil – enten det kun er for en ukes tid eller for plassering i flere år. Alt etter ditt behov. Du kommer inn på lageret vedhjelp av adgangskort/kode som du får tildelt ved leieavtalens oppstart.

VOLUMBEREGNER
KUBIKK
0.0 M3
LAGERPLASS
0.0 M2