BEDRIFTS FLYTTING

Skal firmaet inn i nye lokaler?
Ved flytting av kontorer og hele bedrifter vil vi etter en befaring kunne gi en fastpris – eller gjennomføre oppdraget på timebasis. Vi kan også overta prosjektledelsen ved å utarbeide en gjennomføringsplan med kvalitetskontroll, lede selve flyttingen og ved behov foreta nødvendig etterarbeid. Er du usikker vedrørende volum på flyttelasset, vennligst klikk deg inn på vår volumberegner.