FORSIKRING

Ved flytting kan dere bestille flytte forsikring hos oss gjennom
IF skadeforsikring .Eller dere kan tegne forsikring gjennom eget forsikringsselskap.

Pris på flytteforsikring gjennom oss er 1200,- og dere er da forsikret for inntil 350 000,-

Egenandel ved skade er 3000,-