LAGERHOTEL

Flyttom kan tilby tørr og sikker lagerplass i Stavanger. Arealet du har til rådighet,er boder i størrelsen fra 3 m2 til 30m2. Dette er et selvbetjeningslager som gjør at du har tilgang til boden alle dager mellom kl 07.00 og 23.00. Du kan leie lagerplass så lenge du vil – enten det kun er for en ukes tid eller for plassering i flere år. Alt etter ditt behov. Du kommer inn på lageret vedhjelp av adgangskort/kode som du får tildelt ved leieavtalens oppstart.

FAQ-LAGERLEIE
OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er prisen på lagerleie?
Prisen beregnes ut I fra kvadratmeter størrelse på boder.
Pris 275,-kr pr m2 pr måned.
Avslag ved langtidsleie mellom 3-6 måned og årbasis.

Hvilken tider har jeg tilgang til lager?
Lager er åpen 24 timer I døgnet, 365 dager i året.
Våre leietakere har ubegrenset tilgang til lager I hele leieperioden.
Med din unike adgangskode og personlige nøkler til lagerboden kan du komme og gå akkuratt når det matte passe.

Hvor stor bod trenger jeg?
Ved hjelp av volumberegner på forsiden vår kan du beregne hvor stor bod du har behov for.

Hvordan får jeg bod?
Kom innom kontoret vårt mellom mandag-Fredag 09:00-16:00 for å signere lageravtale og få tilgang til din bod 24 timer I døgnet.

Hvor lenge før må jeg si opp avtalen?
Det må sendes inn en skriftlig oppsigelse 1 måned I forkant.

Hva er takhøyde på bodene?
Takhøyde på boder er 2,5 meter.

Hvordan er temperaturen I lagerbod?
Lagerbod er med stabil temperatur for lagring av alle typer møbler og innbo. Vi sørger også for optimale lagringsforhold med stabil og lav luftfuktighet.

Hvor lang tid i forveien må jeg bestille?
oss så tidlig slik at vi kan koordinere din flytting best mulig.

VOLUMBEREGNER
KUBIKK
0.0 M3
LAGERPLASS
0.0 M2