VI FLYTTER DITT PIANO - Pianoflytting

Flyttom har muskler! Ved ekstra tunge tak – f.eks. flytting av piano og safe – har vi både mannskap og utstyr(bæreseler, stropper og traller) til de helt store løftene.